Századok
Menü

Megjelent a Századok könyvek második kötete

A Magyar Történelmi Társulat könyvsorozatásnak újabb darabja Reisz T. Csaba szerkesztésében jelenteti meg Csánki Dezsőnek Thallóczy Lajoshoz írt leveleit 1879 és 1916 között. A Társulat és folyóirata, a Századok számtalanszor témája a levelezésnek, így a kötet számunkra különös jelentősséggel bír, hiszen napjainkban is gyakran aktuális. 

"Kedves Lajosom!

A Századokat kissé modernizálni akartuk, mert a közönségből ez irányban óhajtásokat hallottunk. Sokat tanulmányoztuk ezt az ügyet, s az én meggyőződésem, hogy ha jobbak nem, rosszabbak sem vagyunk, mint a külföldi modernizált folyóiratok. Betűink és papirosunk határozottan jobbak, mint a régiek. Tudja a fene, a molnár, a fia és a szamár meséjét, mennél vénebb vagyok, annál jobban igazolva látom, minden tereken. De azért, amíg szusz lesz, megyünk tovább (amint Te is mondod), legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint. A Századok címlapjának betűit, némi pofákat vágva, a II. Endre korából vettük. Legyen nekünk megbocsátva [..]

Hű Dezsőd"

Részlet az 1914.  január 22-én kelt levelélből.

(Nincs új a Nap alatt!)

 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.