Századok
Menü

Itt az augusztusi szám!

Tekimtse meg az új szám kínálatát:

Tanulmányok

Molnár Péter: A magyar jobbágyok eredete Kézai Simon szerint: az értelmezés lehetőségei és zsákutcái II. rész 
Hámori Péter: Szegénysorsok a Kalocsai Érsekséghez benyújtott segélykérelmek tükrében (1920–1944)

Közlemények

Kádár Tamás: Saul herceg, Bors ispán és Iván úr. Megjegyzések, észrevételek a II. István király uralkodása vége körüli trónutódlási küzdelmek történetéhez
Eőry Gabriella: A kaszinók elterjedése Magyarországon
Szalai Miklós: A nemzeti liberalizmustól a keresztény újkonzervativizmusig: Asbóth János gondolkodói pályájához
Hamerli Petra: Magyar–olasz együttműködés a horváth szeparitisták támogatásában 1927–1934.
Gaucsík István: A Hangya a malomkövek között. Az 1930-as párizsi csehszlovák–magyar szövetkezeti egyezmény és a hozzá vezető út

Krónika

Papp Csilla: Erdélyi történetek – történetek Erdélyről.Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferencia. Nagyvárad, 2017. május 12–13.

 In memoriam

Sz. Jónás Ilona (1929–2017) (Klaniczay Gábor)


Történeti irodalom

 Gerhard Wolf – Norbert H. Ott (szerk.): Handbuch Chroniken des Mittelalters (Veszprémy László)
Soltész Ferenc GáborTóth CsabaPálffy Géza: Coronatio Hungarica in Nummis. A magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai (1508–1916) (Soltész Márton)
Hermann Róbert (szerk.): Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919 (Kincses Katalin)
Gábori Kovács József: A centralista Pesti Hírlap politikai stratégiái 1844–1847(Mezei Milán)
Püski Levente – Kerepeszki Róbert (szerk.): A „Nagy Háború” és emlékezete (Végh Loretta Vivien)
Karsai László: Szálasi Ferenc. Politikai életrajz (Paksy Zoltán)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.