Századok
Menü

Jó olvasmány Karácsonykor is!

A folyóirat idei utolsó számának tartalmából:

A kiegyezés 150 év múltán – Jelképek, ceremóniák és emlékezetek

 

Cieger András: Bevezető

Manhercz Orsolya: Trónbeszéd korona nélkül?

M. Lovas Krisztina: Ki mire emlékezett március 15-én a dualizmus korában? Az ünnepségek alakulása az aktuális politikai konfliktusok tükrében

Cieger András: Deák Ferenc írásban és képben. Miként ábrázolható a kiegyezés?

Miru György: A nemzet emlékezik, Kossuth emlékeztet, születésének 80. évfordulóján

 

Tanulmányok

Bollók Ádám: A De administrando imperio és keletkezésének kora az újabb kutatások tükrében

Dénes Iván Zoltán: Az igazolási eljárástól a nyugdíjazásáig. Marczali Henrik eltávolítása az egyetemről (1919–1924)

 

Műhely

László Andor: A kiegyezés történeti párhuzamai a kortárs historiográfiában. A kiegyezés történeti mintázata

 

Krónika

Balogh Ádám: Megosztó kompromisszum – Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából. Nemzetközi konferencia. Budapest, 2017. szeptember 26.

Incze János: Konferencia Fügedi Erik (1916–1992) születésének 100. évfordulóján

Horváth Terézia – Kanász Viktor: Emlékkonferencia Borsa Iván (1917–2006) születésének centenáriumán

 

Történeti irodalom

Christian Steppan: Aktuere am Fremden Hof. Herrscherrepräsentation und politische Kommunikation kaiserlicher Gesandter am russischen Hof (1720–1730) (Kökényesi Zsolt)

Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates 1848–1867. III. Abteilung: Das Ministerium Buol-Schauenstein. Band 7. (Deák Ágnes)

Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták. A Galilei Kör története (1908–1919) (Kerepeszki Róbert)

Sallay Gergely – Tőrös István (szerk.): A Nagy Háború öröksége (Prohászka László)

ifj. Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó (szerk.): Propaganda – politika, hétköznapi élet és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban (Kincses Katalin)

Kolontári Attila – Seres Attila (szerk.): A Komintern „védőszárnyai" alatt. Orosz levéltári iratok Rákosi Mátyás börtönéveiről 1925–1940. (Hornyák Árpád)

Széchenyi Ágnes: Pályaképek. Művelődéstörténeti metszetek a 20. századból (Pritz Pál)

A szuezi válság és Magyarország – 1956. (Gecsényi Lajos)

Pritz Pál: A relativizálás elfogadhatatlansága. Hazánk és a nagyvilág – Újabb tanulmányok. (Eőry Áron)

 

Már az előfizetőknél és a könyvesboltokban. Forgassa haszonnal!

 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.