Századok
Menü

Felhívás tanulmány készítésére

Folyóiratunk 2019 második felében tematikus számot kíván megjelentetni A társadalmi mobilitás kérdései Magyarországon a középkortól 1989-ig címmel. 
A vizsgálódás tárgyaként minden olyan új kutatási eredményeken alapuló témát szívesen látunk, amely a társadalmi mobilitás valamilyen aspektusát elemzi egy adott korszakban vagy korszakokon átívelően.
Kiemelt témakörök:

  • A társadalmi mobilitás csatornái és azok működése, működtetése (iskola, mecenatúra, egyház, hadsereg, házasság stb.).
  • Az egyes társadalmi, foglalkozási csoportok mobilitásának lehetőségei és gazdasági, társadalmi, politikai korlátai.
  • Egyének, családok társadalmi felemelkedést célzó konkrét mobilizációs stratégiái.

A tervezett tanulmányokról max. 2000 leütés terjedelmű absztraktokat kérünk, amelyek beküldési határideje 2018. szeptember 30. (Simon Anita felelős szerkesztőnek címezve a szerkesztoseg@szazadok.hu e-mailcímre.)

Az absztraktokat a szerkesztőség bírálja el 2018. október 31-ig, és az eredményről értesíti a benyújtót. (Az elfogadott absztrakt nem jelenti automatikusan a biztos megjelenést, arról a szerkesztőség az elkészült tanulmány végleges szövegének ismeretében, annak anonim szakmai lektorálása után dönt.)

A Századok közlési szabályzatának megfelelően (http://szazadok.hu/szerzoinknekaz elkészített tanulmány maximális terjedelme szóközökkel együtt legfeljebb 80 ezer leütés lehet. 
Leadási határidő: 2019. május 31., de az absztrakttal kapcsolatos pozitív visszajelzés után folyamatosan benyújtható.

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.