Századok
Menü

Megérkezett 2018/6. szám

Tekintse meg a friss lapszám tartalomjegyzékét:

ÖSSZEOMLÁS 1918


Pál Judit: Főispánok és prefektusok 1918−1919-ben. A közigazgatási átmenet
kérdése Erdélyben
Szeghy-Gayer Veronika: Államfordulat és az újrastrukturálódó helyi elit
Bártfán (1918–1919)
Szűts István Gergely: Optálási jegyzőkönyvek mint a trianoni menekültkérdés
forrásai
Bódy Zsombor: Gyár és földbirtok a nagy háborúban és az összeomlásban 1
Murber Ibolya: Az osztrák és a magyar válságkezelés 1918–1920.
Hasonlóságok és különbségek a közös birodalom összeomlását követően
Glant Tibor – Juhász Balázs – Ablonczy Balázs: Nemzetközi segély- és segítőakciók
a volt Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923) 


TANULMÁNY


Kiss Gergely: VIII. Bonifác és Magyarország (1290–1303). A pápai hatalmi legitimációs
elképzelések és kormányzat összefüggései


MŰHELY


Berecz Anita: Választók és választottak. Az egri képviselő-testületi tagok rokoni
kapcsolatai a dualizmus korában 


TÖRTÉNETI IRODALOM


Bácsatyai Dániel: A kalandozó hadjáratok nyugati kútfői (Bagi Dániel) .
Tringli István: Szokás és szabadság. Tanulmányok a középkori magyar jogszokások
és kiváltságok történetéhez (Bognár Szabina) 
Varga Szabolcs – Vértesi Lázár (szerk.): Egyházi társadalom a Magyar Királyságban
a 16. században (Kádár Zsófi a ‒ Lakatos Bálint) 
A. Sajti Enikő (szerk.): Kisebbségpolitika és társadalomszervezés.
Várady Imre (1867–1959) bánáti magyar politikus iratai (Hornyák Árpád) 
Pritz Pál (szerk.): Napló és történelem (Eőry Áron)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!