Századok
Menü

Tekintse meg friss lapszámunkat

A 2019/2. szám tartalma:

NŐI KOMMUNIKÁCIÓS MÉDIUMOK, TEREK ÉS RITUÁLÉK A 16‒18. SZÁZADBAN


Lengyel Tünde: Esettanulmány a kora újkori női műveltség kérdéséhez. Elvárások, lehetőségek, határok
Várkonyi Gábor: Házasság és nyilvánosság a 17. századi Magyarországon – a társadalmi tér vizsgálata
Géra Eleonóra: Budai nők a hatóságok előtt a 18. század elején
Krász Lilla: A női kommunikáció struktúrái a bábaság intézményének 18. századi átalakulásában. Vádaskodás és ellenállás, meggyőzés és együttműködés


TANULMÁNYOK
Ribi András: A fehérvári káptalan és keresztes konvent országos hatáskörű hiteleshelyi eljárásai a gyakorlatban 
Jakab Réka: A pápai Neumannok. Adalékok a 19. századi családi karriertörténetek kutatásához 
Püski Levente: Végjáték és kezdet. Az első nemzetgyűlés pártstruktúrája 1922 első felében
Mitrovits Miklós: A lengyel hatás a magyar demokratikus ellenzék tevékenységére, 1980–1981


KRÓNIKA
Topotéka. Helyi közösségek részvétele a magánjellegű dokumentumok megőrzésében és megosztásában (Toma Katalin) 

 

TÖRTÉNETI IRODALOM
Marie-Madeleine de Cevins – Olivier Marin (szerk.): Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Age (XIe-début du XVIe siècle) (Uhrin Dorottya)
Szijártó M. István (szerk.): Az indigenák (Sebők Richárd) 
Barbara Stollberg-Rilinger: Maria Th eresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie (Kökényesi Zsolt) 
Kovács I. Gábor: Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása (Ugrai János)
Zsolt Nagy: Great Expectations and Interwar Realities. Hungarian Cultural Diplomacy, 1918–1941 (Peterecz Zoltán) 
Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időben. Életmű – fogadtatás – utókor, 1913–2016 (László Andor)
Robert F. Barkowski: Lechowe Pole 955 (Adam Lubocki) 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!