Századok
Menü

Előfizetőink postaládájában a legfrissebb Századok

Ízelítő a tartalomból:

A Magyarországi Tanácsköztársaság mélyrétegei

 

 

Sipos András: Házbizalmiak naplója 1919-ből. A proletárdiktatúra alsó szintű hatalmi szervéről egy pesti bérház példáján

Horváth J. András: A vörös uralom mint személyes élmény

Veszprémy László Bernát: Baloldali antiszemitizmus, anticionizmus és a zsidó vagyon államosítása a Tanácsköztársaság idején

Vörös Boldizsár: Egy hivatalnok párhuzamos naplói a Tanácsköztársaságról

 

Tanulmányok

 

B. Szabó János‒Sudár Balázs: Kende és gyula? A magyar kettős fejedelemség teóriájától a forrásokig

C. Tóth Norbert: Hol lakott Szilágyi Erzsébet, amikor Budán élt? Hozzászólás a nyéki királyi kúria történetéhez

Zsupán Edina: A Corvina könyvtár budai műhelye. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállításának eredményei

Peterecz Zoltán: A brit titkosszolgálat tevékenysége a második világháborúban

 

Történeti irodalom

 

Gábor Klaniczay – Éva Pócs – Anna Klaniczay (szerk.): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania … (Urbán Máté)

 

Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai …(Schlett András)

 

Erdész Ádám: A Kner család és más történetek. Tanulmányok …(Katona Csaba)

 

Romsics Ignác (szerk.): Közelítések. Tanulmányok Erdély 19–20. századi történetéhez …(Tőtős Áron)

 

Jakub Štofaník: Medži križom a kladivom. Reprezentacija sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia …(Szeghy-Gayer Veronika)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.