Századok
Menü

Megjelent az 2020/2. szám

Megjelent a Századok 2. száma. Szeretnénk segíteni a hozzáférést, így a lap tartalma már most, a megjelenéssel egyidőben elérhető itt, a honlapunkon.

Ízelítő a tartalomból:

Tanulmányok

Erdődy Gábor: Az 1830-as forradalom utáni belgiumi helyzet a Pesti Hirlap tükrében (1841‒1848)

Bartha Ákos: A kisegítő honvéd karhatalom és az ellenállás Budapesten, 1944–1945

Joó András: A „nemzet aranya”. A „Kállay Alap” története ‒ tények és kérdőjelek

Közlemények

Bácsatyai Dániel: Cerbanus és a ciszterciek

Peter Sherwood: Kossuth Lajos és az angol solidarity szó története

Tamás Ágnes: A csehek ábrázolása a magyarországi élclapokban a 19. század második felében

Juhász Balázs: A „Badoglio-terv” és utóélete az első világháború utáni olasz külpolitikában

 

In memoriam

Ormos Mária (1930‒2019) (A. Sajti Enikő)

Pál Lajos (1942‒2020) (Frank Tibor)

 

Történeti irodalom

Dáné Veronka ‒ Fejér Tamás ‒ Jakó Klára(szerk.): Jakó Zsigmond:  Írás, levéltár, társadalom.  Tanulmányok és források Erdély történelméhez (Mikó Árpád)

B. Szabó János – Fodor Pál (szerk.): Új korszak határán. Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában (Nagy-L. István)

Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia.  Egy állameszme etnogenezise (Ábrahám Barna)

Pók Attila: A múlt hatalma (Törő László Dávid)

Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948–1956 (Pap Milán)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!