Századok
Menü

Megjelent a 2020/3. szám

Tekitnse meg a tartalmat, és olvassa el ami érdekli ide kattintva

MAGYARORSZÁG ÉS AMERIKA: TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK ÉS HATÁSOK

Frank Tibor: Bevezető
Lévai Csaba: Szempontok az amerikai (1776) és a magyar (1849) Függetlenségi Nyilatkozat összehasonlításához
Glant Tibor: Segélyezés és politika. A kétoldalú amerikai–magyar kapcsolatok kialakítása 1919-ben
Peterecz Zoltán: Royall Tyler és a magyar pénzügyi krízisek a két világháború között
Deák András Miklós – Somorjai Ádám OSB: Mindszenty bíboros első amerikai „házigazdája”. Garret G. Ackerson, Jr. ideiglenes ügyvivő budapesti évei, 1957–1961
Deák Nóra: Burkolt bűntudat jelei. Richard Nixon szerepe a magyar menekültek befogadásában

TANULMÁNY

Mikó Gábor: Oszmánellenes hadjáratok lehetőségei a 16. század elején. Kísérlet Szrebernik, Szokol és Tessány várak visszahódítására 1513-ban

TÖRTÉNETÍRÓK

Erős Vilmos: Szabó István (1898‒1968) a magyar történeti irodalomban

IN MEMORIAM

Anton Schindling (1947–2020) (Forgó András – Soós István)

TÖRTÉNETI IRODALOM

Márta Fata – András Forgó – Gabriele Haug-Moritz – Anton Schindling (szerk.): Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhundert (Molnár Antal)
Sorin Mitu: Az én Erdélyem. Történetek, mentalitások, identitások (Sárándi Tamás)
Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861–1867 (Bárány Zsófia)
Paál Vince: A politika és a publicisztika vonzásában. Gratz Gusztáv pályafutása (Grósz András)
Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944–1991 (Kiss J. László)
Deák András Miklós – Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor: Menedékben. Amerikai diplomaták Mindszenty bíborosról, 1957–1970 (Erdődy Gábor)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!