Századok
Menü

Megérkezett a legfrissebb Századok

 

"Lapozzon bele" a legújabb Századok tartalmába:

 


UTAK TRIANONHOZ

 

 

 

Zeidler Miklós: A Daniélou-misszió

 

Göncz László: A muravidéki szlovénok és a Mura mente helyzete 1918 őszétől a Tanácsköztársaság létrejöttéig

 

Frank Tibor: Trianon és a Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya

 

 

 

TANULMÁNYOK

 


Tusor Péter: Lippay György a római Rezidencia Kongregáció előtt (1638–1642)

 

Büky Orsolya: Recepció és forrásérték. Hóman Bálint és a Darányi-irathagyaték

 

Tóth Krisztina: A pécsi püspöki szék 1926-os betöltése

 

 

 

TÖRTÉNETI IRODALOM

 

 

 

Timár Péter: Magyarország középkori településeinek és egyházainak topográfiai adattára I–VI. (Jankovich B. Dénes)

 

Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján (Lakatos Bálint)

 

Maria-Elisabeth Brunert – András Forgó – Arno Strohmeyer (szerk.): Kirche und Kulturtransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit (Kármán Gábor)

 

Ordasi Ágnes (szerk.): Egan Lajos naplója. Impériumváltások Fiumében a kormányzóhelyettes szemével (1918–1920) (Fekete Zsuzsanna)

 

Béla Bodó: The White Terror. Antisemitic and Political Violence in Hungary, 1919–1921 (Gellért Ádám)

 

Gerald Lamprecht – Eleonore Lappin-Eppel – Ulrich Wyrwa (szerk.): Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. The Remembrance of World War I from a Jewish Perspective (Novák Attila)

 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!