Századok
Menü

Már olvasható a Századok 5. (októberi) száma

Íme a 154. (2020) 5. számának tartalma:

 

Mozaikok a magyarországi zsidóság új- és legújabb kori történetéből

 

Konrád Miklós: Asszimilációs elvárások és zsidó válaszok az emancipációig

Prepuk Anikó: Miért nem nyert képviseletet az izraelita felekezet a dualizmus kori főrendiházban?

Csíki Tamás: Befogadás és kirekesztés. Zsidók és magyarok együttélésének lokális percepciói a dualizmus kori helyi sajtóban

 

Karsai László: A magyar holokauszt a nagy népbírósági perek tükrében

Novák Attila: Pszichoanalízis és cionizmus között. József András analitikus az ÁVH fogságában (1953)

 

Tanulmányok

Bácsatyai Dániel: IV. Béla és István ifjabb király belháborújának időrendje

B. Kovács Péter: A Gesta Ladislai regis néhány bibliai eredetű hasonlatáról

 

In memoriam

Péter Katalin (1937–2020) (Molnár Antal)

 

Történeti irodalom

 

Magyar Zoltán: A magyar történeti mondák katalógusa I–XI. Típus- és motívumindex (Szulovszky János)

Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon II. I. (Nagy) Lajos és Mária uralma (1342–1395) (Rácz György)

Татьяна П. Гусарова: Венгрия XVI‒XVII вв.: Портреты современников на фоне эпохи (Font Márta – Végh Ferenc)

Stefan Malfèr (szerk.): Die Protokolle des Cisleithanischen Ministerrates 1867‒1918. Band 1: 1867. 19. Februar 1867 ‒ 15. Dezember 1867. (Deák Ágnes)

Christian Koller – Matthias Marschik (szerk.): Die Ungarische Räterepublik 1919. Innenansichten — Außenperspektiven — Folgewirkungen  (Gyarmati Enikő)

Ferenc Laczó (szerk.): Confronting Devastation. Memoirs of Holocaust Survivors from Hungary (Szécsényi András)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!