Századok
Menü

Megérkezett lapunk 4. száma

Tartalom

Tanulmányok

Bálint Csanád: A „kettős honfoglalás” tételeiről

Somogyi Szilvia: Az esztergomi egyházmegye késő középkori zsinati tevékenységéről és zsinati könyvéről

Kenyeres István: A fiskális-katonai állam kezdetei Európában a 16. század első felében

Szabados János: A Rákócziak Erdélyének politikája egy budai renegát tolmács és kém, Hans Caspar tevékenységének tükrében (1630–1660)

Erdődy Gábor: A modern polgári nemzetté válás eltérő útjai. A magyar és a belga fejlődés hasonlóságai és különbségei 1825–1848/49

Csatári Bence: A rendszerváltás és az ahhoz vezető út az Országos Rendező Iroda történetében

 

In memoriam

Gergely András (1946–2021) (Csorba László)

 

Történeti irodalom

 

Tomáš Homoľa: Na vzostupe moci. Zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458–1471  (Szokola László)

 

Kádár Zsófia: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században. A pozsonyi, győri és soproni kollégiumok (Ugry Bálint)

 

Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen  (Kökényesi Zsolt)

 

Donáth Péter: Pedagógusok az 1918–1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején  (Vörös Boldizsár)

 

Révész Tamás: Nem akartak katonát látni?  A magyar állam és hadserege 1918–1919. (Hatos Pál)

 

Fazekas Csaba (szerk.): Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919–1927. Cikkek, interjúk, beszédek (Csibi Norbert)

 

Somorjai Ádám (s. a. r., előszó és jegyz.): Hets János Aurelián OSB naplója 1939–1945  (Horváth Gergely Krisztián)

 

Berekméri Árpád Róbert – Nemes Gyula: „Becsülettel viselje!”  Maros-Torda vármegye vitézeinek albuma (1940–1944)  (Sárándi Tamás)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!