Századok
Menü

Olvasóinknál 2021 utolsó, 6. lapszáma

A tartalom:

 

Házasságpolitika, honor, hadjáratok Tanulmányok az Anjou-korról

Csákó Judit: Zára 1345–1346. évi velencei ostroma a narratív kútfők tükrében

Csukovits Enikő: I. (Nagy) Lajos magyar király útja Nápolyba

Skorka Renáta: Érdekházasságok, kényszermátkaságok. A dinasztikus megállapodások politikai, gazdasági és jogi jellemzői a 14. századi Magyar Királyságban

Tringli István: A királyi birtok védelme az Anjou-korban

 

Tanulmányok

Tusor Péter: Forráskritikai megjegyzések a Wesselényi-összeesküvés történetéhez

Csernus-Lukács Szilveszter: Nyelvpolitika és anyanyelvi megoszlás Bács-Bodrog vármegyében 1862-ben

 

 

Nézőpont

Gyáni Gábor: Mi fán terem a marxista történetírás?

 

Történeti irodalom

Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water Level Changes in Medieval Hungary……………..(Majláthné Sipos Csilla)

 Katrin Keller – Martin Scheutz (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie und der Dreißigjährige Krieg………… (Kenyeres István)

 Lovra Éva: Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867–1918……… (Székely Tamás)

 Novák Attila:  Ideológia és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per……………. (Huhák Heléna)

 Mitrovits Miklós: Tiltott kapcsolat. A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989………………… (Pócs Nándor)

Rab Virág: Kapcsolati hálózatok a történelemben. Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája……..(Pogány Ágnes)

 Zoltán Boldizsár Simon: History in Times of Unprecedented Change.  A Theory for the 21th Century ……….(Törő László Dávid)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!