Századok
Menü

Tanulmányösszeállítás, vita, könyvismertetések a 2022/2. számunkban

TANULMÁNYOK


Kenyeres István: A Magyar Királyság pénzügyei és katonai költségei Mohács előtt 
Galambosi Péter: A szepesi lándzsásnemesség története a 13–14. században 
Tóth Tibor: Az angol hadsereg megostromolja Buda várát. A Hounslow Heath-i hadgyakorlatok II. Jakab uralkodása idején (1685–1688) 
Matolcsi Réka: Szóbeli királysértési ügyek a dualizmus idején (1891–1913)
Tefner Zoltán: Német–osztrák–magyar tárgyalások Lengyelországról. Berlin, 1916. április 14–15. 
Gyarmati Enikő: Bédy-Schwimmer Rózsa berni követi kinevezése a svájci források és szempontok tükrében (1918)


VITA


Thoroczkay Gábor: Észrevételek a magyar szakrális kettős fejedelemség újabb irodalmához 
B. Szabó János – Sudár Balázs: Gardízí, Ibn Ruszta és a többiek. Válasz Thoroczkay Gábornak


TÖRTÉNETI IRODALOM


Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete (Gulyás László Szabolcs)
Kruppa Tamás (közreadja): Pápai csapatok Magyarországon (1595–1597, 1601) (Domokos György) 
Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918–1921 (Főcze János) 
L. Balog Béni (szerk.): Erdélyből jelentik. A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai, 1918. november 3. – 1919. január 29. (Jeszenszky Géza) 
Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934–1944) (Both Noémi Zsuzsanna)
Leslie Waters: Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian–Slovak Borderlands, 1938–1948 (Egry Gábor) 
Besenyő János: Magyarország és a nyugat-szaharai válság (Búr Gábor)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!