Századok
Menü

Ismét itt a Századok!

"Lapozzon bele" a folyóiratba, íme a tartalom

Tanulmányok

 Pálosfalvi Tamás: Két (király)választás Magyarországon. Habsburg Albert és Jagelló I. Ulászló magyar királysága

 Rudolf Veronika: A Birodalom vonzásában. Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1196 és 1214 között

Sáfrány Tímea: Tisztújítások és tisztviselői karrierutak a reformkori Csongrád vármegyében

Varga Dániel: A Duna-konföderációs terv előzménye: Il Programma Ungherese

Nagy Adrienn: Határváltozás(ok) és csempészet. Fejezetek a nyugati határtérség lakosságának mindennapjaiból

Turbucz Dávid: Horthy Miklós államfői tevékenysége az 1920-as években

 

Történeti irodalom

 

Márta Font: The Kings of the House of Árpád and the Rurikid Princes. Cooperation and Conflict in Medieval Hungary and Kievan Rus’    (Barabás Gábor)

 Csukovits Enikő (szerk.): Az Anjou-kor hatalmi elitje     (Farkas Csaba)

 Jakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek.  A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete      (Katona Csaba)

Sallay Gergely Pál: „Hadiszalagon, kardokkal.” Az első világháború hatásai az osztrák–magyar kitüntetési rendszerre          (Szabó Róbert Károly)

 Törő László Dávid: „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki.” Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái              [Monostori Imre]

 Soós István(szerk.): Mályusz Elemér: Visszaemlékezések              (Ablonczy Balázs)

 Béla Tomka: Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945                   (Mitrovits Miklós)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!