Századok
Menü

Társadalmi, gazdasági kihívások – nagyvárosi válaszok

 

157. évfolyamunkat az alábbi összeállítással kezdjük:

Társadalmi, gazdasági kihívások – nagyvárosi válaszok

 Ordasi Ágnes: A faipar és fakereskedelem térformáló hatása a dualizmus kori Fiumében

Umbrai Laura: A budapesti sertéshizlalás és -kereskedelem története 20. század első felében 

Kollár János Miklós: A trianoni menekültek elhelyezésének kérdése és a kislakásépítések Debrecenben

Pilkhoffer Mónika: A városszerkezet és városkép átalakulása Pécsett a két világháború között

 

Tanulmányok

Gulyás László Szabolcs: A Swarcz-ügy. Perlogisztika és perköltségek Magyarországon a középkor végén

Csapody Tamás:  Jehova tanúi és a nyilas terror Nyugat-Dunántúlon. Egyéni sorsok a nagykanizsai internálótábortól a körmendi kivégzésig

 

Történeti irodalom

Adrian Jusupović: The Chronicle of Halych‒Volhynia and Historical Collections in Medieval Rus’ (Font Márta)

Bee Yun: Wege zu Machiavelli. Die Rückkehr des Politischen im Spätmittelalter (Tringli István

Papp Árpád (szerk.): Délszlávok Párizsban. Egy határszakasz megrajzolásának krónikája és dokumentumai (A. Sajti Enikő)

Fábián Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887–1945) (Ablonczy Balázs)

Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma. Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története (Bánkuti Gábor)

Gyurgyák János: Elvesztett illúziók – megtalált történelem (Jeszenszky Géza)

 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!