Századok
Menü

Frank Tibor főszerkesztőnkre emlékezünk a most megjelent 3. számunkban

 

FRANK TIBORRA EMLÉKEZÜNK


Borhi László: Moszkvában már 1943-ban eldőlhetett Erdély sorsa… Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére
Lojkó Miklós: Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom. Concha Győző angol alkotmányértelmezésének távlatai
Hermann Róbert: Az újságíró-százados és a főhadnagy. Zerffi Gusztáv és Arthur von Seherr Thoss gróf konfliktusa 1849 júniusában
Elbe István: A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az Országos Széchényi Könyvtárban

PRAGMATIZMUS, HAGYOMÁNY ÉS MODERNIZÁCIÓ - MÁRIA TERÉZIA CSÁSZÁRNÉ ÉS KIRÁLYNŐ

G. Etényi Nóra: Bevezető
Mezey Barna: A Pragmatica Sanctio és a magyar történeti alkotmány
Forgó András: A királynő és az érsek. Esterházy Imre szerepe Mária Terézia uralkodásának kezdeti éveiben
Krász Lilla: Mária Terézia (köz)egészségügyi reformjainak olvasatai
Serfőző Szabolcs: „Rex femineus”. Mária Terézia reprezentációjának maszkulin és feminin elemei pozsonyi koronázási ceremóniáján és portréin

KÖZLEMÉNY

Czáboczky Szabolcs: Szepesi németek az első Csehszlovák Köztársaságban. Historiográfi ai áttekintés

TÖRTÉNETI IRODALOM

Benei Bernadett: A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve (Veszprémy László)
Gábor Kármán et al. (eds.): Th e Correspondence of the Beylerbeys of Buda, 1617–1630. Relations between Ottomans, Habsburgs and Hungarians (Papp Sándor)
Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszáj”. Az ormánsági egykézés történetei (1790–1941) (Papp István)
Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink”. Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon
(1867–1914) (Schrek Katalin)
Štefan Gaučík: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868–1918). In memoriam József Könyöki (Szeghy-Gayer Veronika)
Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig (Bánkuti Gábor)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!