Századok
Menü

Megjelent a Századok 2024/2. száma

 

A változatos tematikájú szám tanulmányai érdekes és fontos kérdéseket tárgyalnak: IV. László király meggyilkolásának körülményeit, a karlócai békekötés (1699) velencei és török kortársainak, szemtanúinak tapasztalatait, valamint egy 19. századi magyar főúr életútját, mindenekelőtt birtokgazdálkodását és a művészethez való viszonyát. Szlovák szerzőink a Hlinka-féle Szlovák Néppárt magyarországi kapcsolataiba és a brit Különleges Hadműveletek Parancsnoksága (Special Operations Executive, SOE) második világháború alatti szlovákiai és magyarországi tevékenységébe engednek betekintést. Ezúttal vitarovattal is jelentkezünk, az itt megjelent írások szerzői a korai magyar történelem egyes problémáival kapcsolatban fogalmazzák meg és ütköztetik véleményüket.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

TANULMÁNYOK

F. Molnár Mónika: Velencei források a karlócai békéről

Tóth Hajnalka: Török forrás a karlócai békekötés utáni erdélyi–temesközi határszakasz kijelöléséről

Csíki Tamás: Egy muzikális főúr csődje. Gróf Fáy István társadalmi szerepei a reformkorban és a neoabszolutizmus idején

Anton Hruboň: A Hlinka-féle Szlovák Néppárt magyarországi kapcsolatainak alakulása

Martin Posch: A SOE Csehszlovákiában és Magyarországon a második világháború idején, különös tekintettel a Windproof-misszióra

 

KÖZLEMÉNY

Kádár Tamás: Megjegyzések IV. László király meggyilkolásának kérdéséhez

 

VITA

Balogh László: Észrevételek Bollók Ádám és B. Szabó János könyvéhez

Bollók Ádám – B. Szabó János: Válasz Balogh László „Észrevételeire”

 

IN MEMORIAM

Orosz István (Papp Klára)

 

TÖRTÉNETI IRODALOM

Kertész Balázs: A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban (Ribi András)

Szentirmai Sándor: A középkori magyar egyház. Válogatott kánonjogtörténeti tanulmányok (Gallai Gergely)

Kocsis Annamária (szerk.): „A magyar nemzet élő eszményülése”. Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége (Bordás Bertalan)

Sipos Balázs: Személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése. Egyének és közösségeik Magyarországon, 1848–1948 (Eőry Áron)

Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság.A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944–1945 (Joó András)

Pap Milán: A párttal, a néppel… Eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban (Mitrovits Miklós)

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Mónika F. Molnár: Venetian Sources on the Peace of Karlowitz

Hajnalka Tóth: Ottoman Source on the fixing of a section of the Habsburg-Ottoman Border after the Peace of Karlowitz

Tamás Csíki: A Music-loving Lord’s Bankruptcy. Count István Fáy's Social Roles in the Reform Era and during Neo-Absolutism

Anton Hruboň: The Dynamics of Hlinka’s Slovak People’s Party’s Relations to Hungary

Martin Posch: The SOE in Czechoslovakia and Hungary in World War II, with Special Regard to the Windproof Mission

 

PAPER

Tamás Kádár: The Murder of King Ladislaus IV Reconsidered

 

DISCUSSION

László Balogh: Remarks on the book by Ádám Bollók and János B. Szabó

Ádám Bollók János B. Szabó: Response to László Balogh’s ”Remarks”

 

IN MEMORIAM

Orosz István (Klára Papp)

 

BOOK REVIEWS

Kertész Balázs: A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban (András Ribi)

Szentirmai Sándor: A középkori magyar egyház. Válogatott kánonjogtörténeti tanulmányok (Gergely Gallai)

Kocsis Annamária (szerk.): „A magyar nemzet élő eszményülése”. Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége (Bertalan Bordás)

Sipos Balázs: Személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése. Egyének és közösségeik Magyarországon, 1848–1948 (Áron Eőry)

Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság. A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944–1945 (András Joó)

Pap Milán: A párttal, a néppel… Eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban (Miklós Mitrovits)

 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!