Századok
Menü

Küldetésnyilatkozat

Századok

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata

 

Küldetésnyilatkozat

 

 1. A Századok mint Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő, több mint másfél évszázados múltra visszatekintő folyóirata a magyar történettudomány meghatározó, centrális szerepet játszó orgánuma és a jövőben is ezt a szerepet kívánja betölteni.
 2. Célja a hazai és nemzetközi történettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek eljuttatása az itthoni és határon túli magyar vagy magyarul értő tudományos olvasóközönséghez.
 3. A folyóirat tartalmáért a független Szerkesztőség vállal felelősséget. A Szerkesztőség felett  elvi kérdésekben a Szerkesztőbizottság lát el szakmai felügyeletet. A Szerkesztőség munkáját a Nemzetközi Tanácsadó Testület segíti.
 4. A Századok működését Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
 5. A Századokban kéziratot publikálni csak a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexében (https://bit.ly/2GPeYWC) rögzített elvek alapján lehetséges.
 6.  A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen beküldött kézirat közlését visszautasítsa.
 7. A Szerkesztőség a kéziratokat anonim lektoráltatja, amelynek eredményét a szerzővel anonim módon közli.
 8. A Századok fogadja a beérkező tanulmányokat, és a szerkesztőség, valamint a lektor által támogatott munkákat megszerkesztve publikálja. A lap nem törekszik egyes korszakokra koncentráló tematikus számok kiadására, ugyanakkor vállalja egy-egy meghatározó téma tematikus blokkokban történő feldolgozását, sőt maga is felhívásokkal ösztönzi ilyen témák ‒ lehetőleg több korszakot felölelő ‒ bemutatását. A felhívások alapján felkért szerzők által leadott kéziratok publikálásáról vagy annak visszautasításáról a tanulmány már elkészült szövegének ismeretében a Szerkesztőség dönt.
 9. A Szerkesztőség célja, hogy a magyar történelem alapvető kérdéseit tárgyaló, önálló kutatásokon alapuló, a tudományos elvárásoknak megfelelő, egy-egy szakterület művelői számára meghatározó jelentőségű tanulmányokat tegyen közzé.
 10. A Századok vállalkozik arra, hogy az egyetemes történelmi kutatásoknak elsősorban a magyar történelem szempontjából releváns folyamatait, tényezőit, elméleteit bemutassa, és az egyetemes történeti módszertani újdonságokat megismertesse.
 11. A Századok vállalkozik arra, hogy a hazai és nemzetközi történetírás eredményeit (monográfiák, tanulmánykötetek, forrásközlések, adattárak, egy-egy meghatározó folyóirat tematikus számai, történettudományi szempontból fontos adatbázisok) recenziók formájában megismerteti. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a megjelenő recenziók valódi kritikai elemeket tartalmazzanak. Csupán a művek tartalmát ismertető összefoglalók közlését a Szerkesztőség nem támogatja.
 12. A Századok fontosnak tartja, hogy folyamatban lévő releváns kutatásokról, műhelymunkákról, projektekről, meghatározó jelentőségű szakmai tanácskozásokról ismertetéseket közöljön.
 13. A Századok nem közöl publicisztikai jellegű írásokat, esszéket, felhívásokat, hirdetéseket, programismertetéseket, politikai jellegű vagy más nyilatkozatokat, állásfoglalásokat – és nem foglalkozik aktuálpolitikai kérdésekkel.
 14. A Századok nem közöl már korábban nyomtatásban vagy on-line megjelent írásokat, valamint olyan munkákat sem, amelynek meghatározó része már más formában, magyar nyelven megjelent (például publikált könyvfejezet, tanulmányrész, ismeretterjesztő írás tudományos apparátussal ellátott verziója stb.).

 

Budapest, 2019. november

 

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!