Századok
Menü

Történetünk

Századokat az osztrák–magyar kiegyezés évében, 1867-ben alapították. Ez év márciusában megalakult a Magyar Történelmi Társulat és első döntéseinek egyikeként indította el folyóiratát. Első száma 1867 augusztusában került az olvasók kezébe.  Később évenként tíz füzetet és egy pótfüzetet jelentetett meg a szerkesztőség, illetve a folyóirat kiadója, a Magyar Történelmi Társulat.

Az első világháborúig — kisebb-nagyobb ingadozással — rendszeresen megjelenő folyóirat volt, egyes számaiban a korszak legnevesebb történészei publikáltak sok, ma már historiográfiai jelentőségű írást. Tették ezt azért is, mert a Századok – megalakulása óta és jelenleg is – a történész közélet központi orgánuma.
A folyóirat legválságosabb éveit a két világháborút követő időkben élte át. Az 1920-as években összevont évfolyamokat jelentetett meg a szerkesztőség rossz minőségű papíron  —korábban egy számnak megfelelő — kis terjedelemben. Helyzetét csak nagy nehezen, állami segédlettel  tudta konszolidálni a 20-as évek végére. A stabilizáció egyik forrása az a támogatás volt, amit a kultuszminiszter, Klebelsberg Kúnó gróf juttatott a folyóiratnak olyan formában, hogy a Századokat minisztériumi pénzből minden középiskola számára előfizette, s a magasabb példányszámmal gazdaságosabbá tette annak megjelentetését. (A Századok mellett a többi kulcsfontosságú tudományos, szakmai folyóirat is ilyen formán került a gimnáziumok, középiskolák könyvtári polcaira, a korszak nagyobb horizontú politikusai ugyanis nemcsak fontosnak, de alapvetően szükségesnek is tartották a tanárok naprakész szakmai tájékozottságát.)

A második világháború után kialakuló politikai küzdelmek nem hagyták érintetlenül a Századokat sem. Szerkesztői posztja hatalmi villongások, majd harcok középpontjába került, aminek végeredménye az lett, hogy nemcsak a ,,polgári'' szerkesztőt (Berlász Jenőt) váltották le, hanem a reakciósnak (jobb esetben polgárinak) minősített szerzőkre ,,publikálási moratóriumot'' is meghirdettek.

Az 1948 utáni években nagyon sok leegyszerűsített, sematikus ábrázolású cikk, tanulmány mellett maradandó művek is megjelentek a folyóirat hasábjain. Ezt a lassú kibontakozást törte meg az 1956-os forradalom leverése. Hosszú idő után jelent csak meg az 1956-os kötet utolsó füzete, majd ezt követően néhány évig ismét az óvatosabb szerkesztés jellemzi a ,,műhelymunkát''.

A 60-as és 70-es évek egyes számai már újra emlékeztetnek a régi patinás folyóiratra, köszönhetően a precíz, jó ízlésű, kiváló szerkesztőnek, Pamlényi Ervinnek.

A 70-es, 80-as években már nem szakmai gondok terhelik a folyóiratot, hanem az akkori Akadémiai Kiadóval folytatott mindennapi csatározások a megjelenési ,,csúszások'' miatt. Ez a lemaradás a 80-as évek végére már három évre növekedett, ami oda vezetett, hogy a szerkesztőség átvette a kiadást, előállítást, annak minden gondjával egyetemben.

A 90-es évek közepére a szerkesztőség - kemény munkával - elérte, hogy a lemaradást felszámolta. Ma már - évek óta - rendszeresen, minden páros hónap közepén jelenik meg a folyóirat.

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!