Századok
Menü

Századok recenziós pályázat

A Magyar Történelmi Társulat Századok című folyóirata recenziós pályázatot hirdet. Olyan pályaműveket várunk, amelyek a közelmúltban megjelent, új és jelentős tudományos eredményeket tartalmazó történelmi tárgyú szakmunkák (monográfiák, konferencia-, illetve tanulmánykötetek) érdemi, elemző és értékelő bemutatására vállalkoznak.

 

A kiválasztott kötet lehet:

 

-          hazai kiadású magyar nyelvű mű
(az ismertető maximális terjedelme 12 ezer leütés lehet szóközökkel együtt)

 

-          itthon/külföldön kiadott idegen nyelven írt munka (az ismertető maximális terjedelme 12 ezer leütés lehet  szóközökkel együtt)

 

valamint készülhet

-          egy tematikára vonatkozó összehasonlító elemzés, ami minimum három kötetet dolgoz fel, hasonlít össze (ez esetben az ismertető maximális terjedelme 20 ezer leütés lehet szóközökkel együtt).

 

Tudnivalók:

A választott kötet kiadási éve ne legyen 2016 előtti. Ez alól kivételt képez az összehasonlító elemzésbe válogatott kötetek legrégebbike, ami 2014-es vagy 2015-ös kiadású is lehet.
Az idegen nyelven megjelent művek recenzeálása előnyt jelent.

Az ismertetendő kötet beszerzéséről a pályázó gondoskodik.

Egy pályázó egy pályaművel pályázhat. A benyújtott mű kövesse a szerkesztési útmutatóban foglalt előírásokat, és rendelkezzen a recenzió műfajának sajátosságaival.

 

Bírálati szempontok:

a mű(vek) kiválasztása; az elemzett mű szakmai-kritikai bemutatása, rámutatva annak kutatási előzményeire, kontextusára, eredményeire; nyelvi szabatosság.

 

Bíráló bizottság: a Századok szerkesztősége, valamint szerkesztőbizottságának tagjai.

 

Beadási határidő: 2018. augusztus 31.

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. október 15.

 

Díjazás:

Valamennyi „közlésre elfogadott mű” megjelenik a Századok című folyóiratban. A legjobbnak ítélt munkák – a közlésen kívül – pénzjutalomban részesülnek. A verseny összdíjazása 100 000 Ft.

 

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni elektronikusan, névvel és elérhetőséggel ellátva:

hegedus.istvan@tk.mta.hu

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!