Századok
Menü

Megjelent a 2021/2. számunk!

Tekintse meg aktuális számunk tartalmát:

 

Vidéki társadalom és percepciói a 18-20. században

 

Horváth Gergely Krisztián: Előhang

 

Petrás Éva: „Nyeregben” a vidék. Közelítések a reformkori politikai elit idő- és térszemléletének változásához

 

Mikle György: Nagybirtok és vidéki társadalom az „Elbától keletre”. Vitakérdések a nemzetközi irodalomban

 

Tompa László: A szerződéses jobbágyság rendszerének regionális mintázatai. Hat vármegye gyakorlatának összehasonlítása

 

Demeter Gábor – Szilágyi Adrienn – Túri Zoltán: Földminőség, nemesi érdekérvényesítés, jövedelmezőség a Tiszántúl déli részén a 18–19. században

 

 

Szulovszky János: A magyarországi városok életvilága a foglalkozások tükrében 1892-ben

 

Jankó Ferenc: Változó földrajzi nézőpontok: Burgenland és Nyugat-Magyarország az első világháború előtt és után

 

Tanulmányok

 

Haraszti Szabó Péter: A magyar káptalanok vezető méltóságainak peregrinációja a Zsigmond-korban

 

Kökényesi Zsolt: Az érvényesülés útján. Az Udvari Kamara magyar tisztségviselői a 18. században

 

Történeti irodalom

Kádas István: A megye emberei. A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545) (Szaszkó Elek)

 

Oross András:  EUrópa GÉNiusza.  Savoyai Eugén élete és kora (1663–1736) (Tóth Tibor)

 

Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…”Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején (Kincses Katalin Mária)

 

 Ernst Bruckmüller: Österreichische Geschichte.  Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart (Fiziker Róbert)

 

Petrás Éva:  Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei (Slachta Krisztina)

 

Michael Jürgen Schatzl: Der Griff nach der Zeit. Perioden, Charakteristika, Motive und Interessen österreichischer Arbeitszeitpolitik 1945–2018. (Valuch Tibor)

 

Babus Antal – Müller Gabriella – Seres Attila (szerk.): Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika a hruscsovi korszakban. Orosz levéltári iratok, 1953–1964. I. kötet (1953–1957)  (Scheibner Tamás)

Legutóbbi lapszámok
Facebook
Támogatóink
 
 
 
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor ezt az adószámot tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük!